Ειδικές άδειες ταξί

Η σχολή μας αναλαμβάνει:

  • έκδοση ειδικής άδειας ταξί

  • ανανέωση ειδικής άδειας ταξί

Βιβλία

Διαθέτουμε τα βιβλία για τις εξετάσεις ταξί