Προφίλ

Από την ίδρυση της σχολής μας κύριο μέλημα μας ήταν να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους υποψηφίους οδηγούς της πόλης μας.

Η εμπειρία μας και ο επαγγελματισμός μας γίνονται αντιληπτά από το πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας που σημειώνουν στις θεωρητικές αλλά και στις πρακτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι οδηγοί που εμπιστευτήκαν την σχολή μας για να αποκτήσουν κάποια άδεια οδήγησης.

Στην σχολή μας θα βρείτε επίσης ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο), όπου γίνεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων αλλά και συνεχής εξέταση με την χρήση σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών.

Η σχολή μας πέρα από το άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει επίσης ιδιόκτητο στόλο οχημάτων για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων (αυτοκινήτων,δικύκλων,φορτηγών και λεωφορείων).

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τον υπερσύγχρονο στόλο μας.

Εκπαιδευτές

Νικόλαος ΤζιμήκαςΚλεονίκη Παπαδοπούλου