ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο

Διδασκαλία ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο

Αυτοκίνητο  21 ώρες
Δίκυκλο     11 ώρες
Φορτηγό      7 ώρες
Λεωφορείο   7 ώρες