Άδεια φορτηγού

Έκδοση Γ+ΠΕΙ επαγγελματικής κατηγορίας.

Τώρα μπορείς να γίνεις κάτοχος διπλώματος Γ+ΠΕΙ (φορτηγό) κατηγορίας αμέσως μετά την απόκτηση του ερασιτεχνικού διπλώματος(αυτοκινήτου).

Περιλαμβάνει:

7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης

10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Κάτοχος ήδη επαγγελματικής άδειας: 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης