Επεκτάσεις

  • Μοτοσυκλέτα Α μικρή σε Α μεγάλη

  • Μοτοσυκλέτα Α μικρή σε Α μεγάλη (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)

  • B κατηγορίας σε Α (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)

  • Α κατηγορίας σε Β(ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ)

  • Γ μικρή σε Γ μεγάλη

  • Επεκτάσεις σε Δ κατηγορία

  • Γ+Ε κατηγορια (Συρμός-Επικαθήμενο)