Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Β κατηγορίας(ερασιτεχνικό)

Περιλαμβάνει:

21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
20 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης